Refusjon/Skattefradrag

Tannsliper

Kan du trekke fra utgifter til tannbehandling og redusere din skatt?
Skal du ha refusjon fra NAV på tannbehandling?
Det finner vi ut for deg!

Etter ftrl. §5-6 yter NAV, gjennom HELFO, stønad til dekning av utgifter til undersøkelse + behandling hos tannlege ved sykdom.  Kreves legeerklæringer. Stønad ytes etter faste takster gitt av Helse- og Omsorgsdep. Følgende tilstander regnes som sykdom:

1. Sjelden medisinsk tilstand – dette gjelder kun spesielle sykdommer, må dokumenteres av lege. Finnes en A og B liste.
2.  Leppe-kjeve-ganespalte
3. Svulst i munn, tilgrensende vev eller hoderegion – gjelder ikke vanlig tannbetennelse.
4. Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander – ytes stønad ved:
– Hjerteoperasjon
– Dialysebehandling
– Organtransplantasjon og etterfølgende immunosuppressiv behandling
– Benmargstransplantasjon
– Stamcellebehandling
– Høydose cellegift
– HIV/AIDS
– Kreftpasienter med skjelettmetastaser ifm med høypotente bisfosfonat-medisiner
– Strålebehandling mot kjeve 
Dersom tenner må fjernes som et ledd i infeksjonsforebygging dekkes også utgifter til nødvendig rehabilitering.
5. Sykdommer og unormale forhold i munn og kjeve – her menes kirurgi og regulering
6. Periodontitt (pyrea)- her skal du ha støtte. Enten til regelmessig behandling hos spesialist/tannpleier eller rehabilitering av tanntap (protese,bro eller implantat). Gjelder ikke alle tenner i munnen, dessverre.
7. Tannutviklingsforstyrrelser
– Ufullstending emaljedannelse  (brune el. hvite flekker)
– Manglende tannanlegg
– Meget korte røtter
– Alvorlige mineraliseringsforstyrrelser
8. Unormalt bitt – regulering
9. Slitasje av tenner – støtte ved hardt bitt, gnissing og syreskader
10. Munntørrhet/xerostomi – kan skyldes sykdom, medisinering
11. Allergiske reaksjoner mot fyllingsmatrialer – må dokumenteres av spesialist
12. Tannskade ved godkjent yrkesskade – krever dokumentasjon fra arbeidsgiver
13. Tannskade ved ulykke, som ikkeer yrkesrelatert, innen 1 år etter skade
14. Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne – dokumentasjon fra lege

 

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome